زندگینامه ی شهید شاطری

27 بهمن 11:51
حسن شاطری (سمنان- ۲۴بهمن1391 درلبنان) معروف به مهندس حسام خوشنویس، یکی از فرماندهان سپاه قدس و مسئول بازسازی لبنان بود.پس از مرگ وی،سید حین نصرالله در پیامی درگذشت وی را تبریک و تسلیت گفت.

وی در جریان جنگ ایران و عراق در حوزه مهندسی جنگ، جاده سازی و راه سازی مناطق جنگی فعالیت داشت.با پایان یافتن جنگ در بازسازی کردستان وافغانستانبه فعالیت پرداخت.او با نام مستعار حسام خوشنویس به عنوان رئیس ستاد بازسازی جنوب لبنان در لیست تحریم آمریکا قرار داشت.


وی پس از جنگ ۳۳ روزه مسئول بازسازیلبنان گردید.از جمله اقدامات وی می توان به بازسازی کلیساهای جنوب لبنان و بازسازی و تعمیر راه ها و پل ها و همچنین ساخت مسجد قدس در مرزاسرائیلولبنان است.


وی در مسیردمشق بهبیروتو در جریان رسیدگی به کارهای ستاد بازسازی کشته شد.ارتش آزاد سوریهدر بیانیه‌ای اعلام کرد که او درحمله ی هوایی اسرائیلبه کاروان تسلیحاتی که ازسوریهبه سمت  لبناندر حرکت بود کشته شده است. این گروه هیئت ایرانی بازسازی جنوب لبنان را پوششی برای فعالیت‌هایسپاه پاسداران در کشورهایلبنان و سوریه می‌داند. اماسایت خبرگزاری العربیهمخالفانبشار اسدرا عامل مرگ او می‌داند.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما