اظهارات شيخ محمد بن راشد آل مكتوم در خصوص خيانت تركيه

18 دی 9:38
صفحه فيسبوک الجزيره به نقل از حساب رسمي تويتر شيخ محمد بن راشد آل مكتوم گزارش داد:

 شيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس كشور امارات، رئيس شوراي وزيران و حاكم دبي اظهار كرد كه تركيه در طول تاريخ به شوراى همكارى خليج و اتحاديه عرب خيانت كرده است و اردوغان به خاطر اين موضوع هزينه ى سنگينى را متحمل خواهد شد.
وى (شيخ محمد بن راشد آل مكتوم) همچنين با اشاره به اين كه اتحاديه عرب در خصوص تركيه اشتباه كرده است و بي دليل به اين كشور اعتماد كرده است، گفت: اين خيانت تركيه پيشينه ى تاريخى دارد كه نمونه هايى از آن را در دوره حكومت عثمانى ديده ايم.
شيخ محمد بن راشد آل مكتوم تاكيد كرد: نشست سه جانبه بين روسيه ايران و تركيه يكى ديگر از نمونه ى خيانت تركيه است، زيرا هرگاه امارات و ديگر كشورهاى عربى به موفقيت در سوريه نزديک شدند، با تعلل تركيه با شكست مواجه شدند.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما