غرق کردن با دستان بسته مسلمانان میانمار

31 فروردین 10:39
در این تصویر که در شبکه های مجازی در حال نشر است، مشخص شده که تعدادی از مسلمانان بی گناه میانمار توسط نیروهای امنیتی این کشور با دستان بسته غرق شده اند.

  جنایت های وحشیانه سران استکبار در یمن ادامه دارد و حملات آنان علیه ملت مظلوم یمن وارد هفته سوم می شود.

در همین حال اخبار رسیده از شرق آسیا حاکی از آن است که در این میان، جنایت های بی شرمانه حکومت میانمار علیه مسلمانان این کشور نیز همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.

در این تصویر که در شبکه های مجازی در حال نشر است، مشخص شده که تعدادی از مسلمانان بی گناه میانمار توسط نیروهای امنیتی این کشور با دستان بسته غرق شده اند.

لازم به ذکر است، طی چند سال اخیر، هزاران تن از مسلمانان میانمار به طور وحشیانه ای توسط نیروهای حکومتی این کشور به شهادت رسیده اند.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما