چرا عربستان در پرونده یمن کوتاه نمی آید؟

8 آبان 15:39
عربستان پس از دهه ها نفوذ در ساختارهای سیاسی و اقتصادی یمن به یک باره با بحرانی روبرو شد که هیچ گاه تصور آن را هم نمی کرد.

 تحولات انقلابی 2011 یمن اگرچه با ابعاد داخلی  و با هدف تغییر ساختارهای سیاسی و حرکت به سمت روندهای دموکراتیک ظهور کرد اما در بطن خود حاوی پیامی اعتراضی به آل سعود بود تا زین پس خود را برای همسایگی با یک کشور مستقل و دموکراتیک آماده کند. مضاف برآنکه این پیام ها می توانست در آن سوی مرزها یعنی در مناطق الشرقیه عربستان نیز تحرکاتی را به دنبال داشته باشد.
و در طرف دیگر سعودی ها در طی سال های پس از تحولات فراگیر یمن ضمن آنکه نگران از دست دادن حیات خلوت خود بودند، همواره بیم آن را داشته اند که با افزایش نفوذ ایران در یمن و به ویژه در میان انصارالله در شمال، حزب الله لبنان به نوعی دیگر در مرزهای جنوبی عربستان ایجاد شود. از همین رو این کشور تمامی تلاش خود را به کار گرفت تا شاید بتواند از این تحول پیشگیری کند. همچنانکه مقامات سعودی برای نیل به اهداف خود به حمایت از دولت نامشروع منصور هادی دست زدند و چون به نتیجه مورد نظر دست نیافتند تهاجم گسترده هوایی با مشارکت متحدان عربی خود را رقم زدند. با این حال، این حملات تا کنون هیچ نتیجه ای دربر نداشته و بالعکس به تقویت اراده انقلابی مردم یمن برای رسیدن به اهدافشان منجر شده است. همچنانکه اخیرا شاهد تشکیل شورای عالی سیاسی از سوی یمنی ها و به دنبال آن آغاز تلاش ها برای تشکیل دولت نجات ملی بوده ایم.
در این شرایط و در حالی که جامعه جهانی، سعودی ها را شکست خورده جنگ یمن قلمداد می کند، اما آل سعود همچنان برای حفظ یمن دست و پا می زند، همچنانکه بمباران های کور و کشتن زنان و کودکان بی گناه به تنها هدف خلبانان اجاره ای سعودی ها تبدیل شده است. اما در این میان سوالی که مطرح است اینکه به واقع چرا سعودی ها دست از سر یمن برنمی دارند و  برای حفظ آن به هر حربه ای دست می زنند؟ اگرچه برای پاسخ به این سوال، تحلیل های مختلفی مطرح شده است اما به نظر می رسد بیش از هرچیز، سابقه شیرین حضور سعودی ها در یمن و نوع رفتار بازیگران سیاسی پیشین در این کشور که آنها را به ابزاری برای اجرای سیاست های سعودی تبدیل کرده بود؛ مانع از آن می شود که سعودی ها به راحتی بتوانند شرایط جدید این کشور و تغییر ذائقه سیاسی مردم انقلابی یمن به رهبری انصارالله را باور کنند، مضاف برآنکه احتمال سرایت انقلاب یمن در سایه حضور میلیون ها کارگر یمنی در عربستان، مقامات آل سعود را تا حد از دست دادن تاج و تخت میراثی شان نگران ساخته است.
لازم به ذکر است که در یمن پیش از انقلاب، تمامی نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را می شد به دو دسته طرفدار و یا مخالف نفوذ عربستان تقسیم کرد. در طی این دوران، عربستان با در پیش گرفتنی دیپلماسی مبتنی بر پترودولار توانسته بود بسیاری از چهره های اثرگذار سیاسی، نظامی – امنیتی و اجتماعی از جمله شیوخ قبایل، فرماندهان نظامی و نیز رهبران و اعضای عالیرتبۀ احزاب بزرگ را به خود جذب کرده و از این طریق سیاست های مورد نظر خود در یمن را اجرایی نماید.
در واقع، نفوذ عربستان در یمن عمدتاً مبتنی بر پول و جلب وفاداری چهره های سرشناس در حوزه های مختلف مبتنی بوده است. بدین ترتیب، عربستان می توانست افراد اثرگذار بر رژیم سیاسی و مناطق مرکزی و کانون قدرت را در یمن را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه با همکاری و همراهی غرب روند سیاسی یمن را از طریق اثرگذاری بر نیروهای محوری در این کشور تعیین نماید.
اما نکتۀ مهمی که در رابطۀ عربستان و یمن سابق باید درک شود آن است که امنیت عربستان با امنیت یمن در تأثیر و تأثر متقابل است و به عبارتی ناامنی در یک کشور پتانسیل تسری به کشور دیگر را دارد. این واقعیت در نگاه عربستان نگرانی های گسترده ای برمی انگیزد. یمن در مجموعۀ شورای همکاری حدود دو میلیون نیروی کار مقیم دارد. جدای از این دو میلیون که یک میلیون از آن در عربستان مقیم است، دو تا سه میلیون یمنی الأصل در مناطق عربستانی مجاور یمن زندگی می کنند که در طول دهه های پس از استقلال توانسته اند تابعیت عربستان را بگیرند اما به هیچ وجه وفاداری شهروند عربستانی الأصل را به رژیم سعودی ندارند. در نتیجه، این جمعیت سه تا چهار میلیون یمنی در خاک عربستان تهدید بالقوه ای است که به امکان تسرّی تحولات انقلابی یمن به خاک عربستان را مطرح می سازند.
بنابراین باید گفت که دیگر نفوذ آل سعود بر ارکان محوری یمن که در طی نزدیک به نیم قرن سبب شده بود تا سعودی ها بتوانند به راحتی خواسته های خود را بر یمنی ها دیکته کنند پایان یافته است و اینک مردم انقلابی یمن با عبور از میراث شوم گذشته درصدد احیای یمنی جدید هستند که عربستان در آن نقشی فراتر از یک همسایه معمولی را نخواهد داشت. و این همان چیزی است که سعودی ها را نگران می کند تا نه تنها نفوذ خود در یمن را از دست رفته ببیند بلکه خطر سرایت انقلابشان به مرزهای شرقی خود را نیز احساس نمایند. بنابراین همین نگرانی هاست که مانع از آن می شود تا سعودی را شکست پذیرفته و برای تحقق حداقل نفوذ در یمن دست به هر اقدام جنایتکارانه ای نزنند.
جواد مددی

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما