رشد و توسعه رسانه های اسلامی باعث شناساندن ارزش های اسلامی است

19 تير 15:28
مدیر شبکه تلویزیونی گاسیکا نیجریه گفت: رسانه بستری برای رشد و بالندگی و تعمیق معنویت در جهان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام، به نقل از بنیامین مولالی لوالی مدیر شبکه گاسیکا  نیجریه با بیان اینکه سه دوره است دربازار فیلم اسلامی حضور دارند، عنوان کرد: بدون شک حضور شرکت های پیشرفته فیلمسازی در ششمین نمایشگاه و هفتمین بازار فیلم اسلامی، به عنوان نمونه های بسیار موفق این حوزه و استفاده از تجربیات متخصصین این شرکت ها، فرصتی است که از دست داده نخواهد شد.
وی افزود: اسلام به طور فزاینده ای در حال گسترش است و طبیعی است که هر روز تعداد بیشتری از غیرمسلمانان درباره دین اسلام سوالاتی مطرح کنند و جویای اطلاعات شوند دستیابی به این اطلاعات نیازمند افزایش رسانه های گوناگون تخصصی است هرچه تعداد رسانه هایی که اطلاعات درست به مردم می دهند افزایش پیدا کند، غیرمسلمانان بیشتری به تعصبات غلط خود نسبت به دین اسلام پی خواهند برد تنها با این روش، کلیشه های نادرست از میان خواهد رفت و زبان مشترک برای صحبت پیرامون مسایل جاری که همین رسانه است به وجود خواهد آمد.
وی بیان کرد: باید سطح سواد دینی عموم مردم دنیا افزایش یابد این مهم را می توان از طریق رسانه های  اسلامی انجام داد، توسعه رسانه ای اسلامی باعث  شناساندن هر چه بیشتر ارزش های اسلامی خواهد شد.
مدیر شبکه گاسیکا  نیجریه با بیان اینکه شبکه گاسیکا خیلی پیشرفت تر از شبکه تلویزیونی ملی آفریقا است، گفت: این بازار فرصتی را ایجاد کرده تا بتوانیم با کشورهای اسلامی و شبکه های آسیایی تعامل بر قرار کنیم و این امر را در ساخت برنامنه های بهتر کمک می کند.
وی با اشاره به اینکه حدود5 سال از تاسیس شبکه گاسیکا می گذرد، تصریح کرد: این شبکه در صدد تبيين و ترويج بصيرت دینی، معرفی راههای ايجاد جامعه سالم، تبيين لزوم هويت اسلامی و ارائه تصویری واقعی از اسلام ، برای مردم نیجریه است .

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما