چرا سعد حریری در مصاحبه تلویزیونی دستپاچه بود؟

22 آبان 14:32
سعد حریری در مصاحبه دیشب دستپاچه و گرفته به نظر می رسید و نگرانی او به میزانی بود که گویی بر روی موجی از توفان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام، به نقل از روزنامه الاخبار، سعد حریری در حالی دیشب در اولین مصاحبه تلویزیونی بعد از استعفا از نخست وزیری حاضر شد که دستپاچه و گرفته به نظر می رسید و نگرانی او به میزانی بود که گویی بر روی موجی از توفان قرار دارد.
سعد حریری خوب نیست
سه موضوع اصلی در خصوص مصاحبه شب گذشته سعد حریری قابل ملاحظه است:
اول: هدف این مصاحبه در اصل تاکید بر خوب بودن حال و وضعیت سعد حریری بود حال اینکه  این یعنی وضعیت او خوب نیست.
مصاحبه در ظاهر آرام بود اما نگاهی به لحن و صدای حریری شکی باقی نمی گذاشت که به اجبار در عربستان است و  صحبت هایش بیش از حد لازم جنبه مصرفی داشت.
اما باطن مصاحبه حریری «تند» بود لحن او این بار بیش از معمول با اندوه همراه بود در این خصوص می توان به مصاحبه های قبلی او مراجعه کرد.
حالت او به گونه‌ای بود که فرضیه بازداشت او قطعی است وباید توجه داشت که بر خلاف معمول هیچ تبسمی درا و دیده نشد که این یعنی حضور اجباری در ریاض.
دوم: مصاحبه به طور مستقیم پخش شد و در حالی که بولا یعقوبیان در مورد زلزله در عراق صحبت می کرد و ناگهان مردی در کادر دیده شد تا شکی باقی نماند که برنامه به طور مستقیم پخش می شود.
سوم: سوال هایی که مجری مطرح کرد همان سوال هایی است که برای لبنانی ها مطرح است. از نظر حرفه‌ای باید گفت که سخت بتوان گفت که یعقوبیان فهرستی از سوال ها را دریافت کرد و یا اینکه مصاحبه از قبل تنظیم شده بود همانطور که سخت بتوان باور کرد حریری دیدگاه خود را به دیدگاه طرفی که او را به استعفا سوق داد، تحمیل کرد.
در مقایسه با نتایج حاصل از استعفای حریری و خروجش از کشور، باید گفت اکنون در برابر «اخراج» منطقی با هزینه های کمتر قرار داریم.
در خصوص یعقوبیان نیز باید گفت، همانطور که مصاحبه را در شرایطی استثنایی انجام داد، عملکردش نیز استثنایی بود و هیچ یک از بینندگان نشانی از اعمال فشار بر او ندیدند.
ارزیابی بیطرفانه از این مصاحبه این است که باید اعتراف کرد او چند بار مصاحبه را قطع کرد و در مواردی با مشکل فنی روبه رو بود و از حریری در مورد ولایتی، حزب الله و میشل عون سوال کرد که البته این تمام سوالی هایی نیست که برای لبنانی ها مطرح است؛ هیچ خبرنگاری نیست که همه سوال ها را در یک برنامه مطرح کند.
لباس حریری این بار شیک بود و با او مناسبت داشت نه محل مصاحبه و استودیوی مصاحبه شبیه استودیوهای شبکه المستقبل و یا ال. بی. سی و یا ام. تی. وی نبوده و حرکت دوربین نیز حرفه‌ای نبود.
سعد حریری که در این مصاحبه دیدیم، همان کسی است که می شناسیم با همان لحن هرچند آثار خستگی در صورتش دیده می شد بدون اینکه از لحن تهدید آمیز خارج شود، اما چیزی که باعث شد لحن او این بار پس از یک هفته تغییر کند موضوع دیگری است که باید بررسی شود.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما