تنها وزیر پیشنهادی زن دولت افغانستان موفق به کسب رای اعتماد نشد

13 آذر 14:30
پارلمان افغانستان نشست رای‌ اعتماد به ۱۲ وزیر پیشنهادی دولت این کشور را برگزار کرد و تنها به وزیر پیشنهادی زن رای عدم اعتماد دارد.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام، پارلمان افغانستان پس از تایید 11 وزیر پیشنهادی دولت این کشور به «نرگس نهان» تنها وزیر زن پیشنهادی رای اعتماد نداد.
رای اعتماد نمایندگان پارلمان افغانستان به وزیران پیشنهادی به شرح زیر است:
شهرزاد گل آریوبی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت مخابرات و تکنولوژی با 115 رای موافق، 81 رای عدم اعتماد، 22 رای سفید، 6 رای باطل به کرسی این وزارتخانه دست یافت.
«مصطفی مستور» با کسب 155 رای اعتماد، 49 رای مخالف، 9 رای باطل و 10 رای سفید بر کرسی ریاست وزارت اقتصاد افغانستان تکیه زد.
«محمد شفیق گل آغا شیرزی» با کسب 158 رای موافق ،49 رای مخالف، 12 رای سفید و پنج رای باطل وزیر اقوام و قبایل افغانستان شد.
«نرگس نهان» وزیر پیشنهادی وزارت معادن و نفت با کسب 107 رای موافق، 93 رای مخالف، 8 رای باطل و 15 رای سفید، نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.
«طارق شاه بهرامی» نامزد وزارت دفاع با کسب 141 رای موافق، 65 رای مخالف، 9 رای باطل و 9 رای سفید اعتماد نمایندگان را کسب کرد.
«نصیر احمد درانی» نامزد وزارت کشاورزی، آبیاری و دامپروری با کسب 144 رای موافق، 63 رای مخالف، 8 رای باطل و 9 رای سفید، مورد تایید نمایندگان افغان قرار گرفت.
«مجیب‌الرحمن کریمی»، 129 رای موافق، 76 رای مخالف، 10 رای باطل و 9 رای سفید وزیر توسعه روستایی شد.
«ویس احمد برمک» نیز با کسب 173 رای موافق، 35 رای مخالف، 6 رای باطل و 10 رای سفید کرسی وزارت کشور را از آن خود کرد.
«محمد حمید طهماسبی» با کسب 149 رای موافق، 55 رای مخالف، 9 رای باطل و 11 رای سفید وزیر حمل و نقل این کشور شد.
«نجیب الله خواجه عمری» 124 رای تایید، 77 رای مخالف، 13 رای سفید و 10 رای باطل تایید پارلمان برای هدایت وزارت تحصیلات عالی افغانستان را کسب کرد.
«فیض‌الله ذکی» 126 رای موافق، 75 رای مخالف و 13 رای باطل وزیر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان شد.
«یما یاری» نیز با کسب 156 رای موافق، 46 رای مخالف، 17 رای سفید و 5 رای باطل اعتماد پارلمان افغانستان را برای ریاست وزارت فواید عمومی این کشور بدست آورد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما