امارات طراح کودتای علی عبدالله صالح بود

14 آذر 9:33
محمد عبدالسلام: اماراتی ها مقدمات دیدار علی عبدالله صالح را با سعودی ها فراهم کردند تا این کودتا را رقم بزند.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام، به نقل از محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: امارات طراح عملیات علی عبدالله صالح بود و وی را وارد این طرح کرد.
وی  گفت: اماراتی ها مقدمات دیدار علی عبدالله صالح را با سعودی ها فراهم کردند تا این کودتا را رقم بزند.
وی بیان داشت: ما فکر نمی کردیم علی عبدالله صالح دست به این گونه اقدامات بزند.
وی افزود: نامه های رمزی میان صالح با امارات، روسیه و اردن وجود دارد. نامه ها میان علی عبدالله صالح با روسیه درباره قطعنامه های شورای امنیت بوده است.
وی بیان داشت: صالح از روسیه خواسته بود تا نام وی را از فهرست تحریم های سازمان ملل خارج کند.
وی افزود: ما اطلاعاتی داریم که نشان می دهد علی عبدالله صالح به دنبال اقدامات نگران کننده ای بود.
وی بیان داشت: ما فکر نمی کردیم که علی عبدالله صالح به دنبال تحویل دادن صنعا به متجاوزان باشد.
محمد عبدالسلام ادامه داد: هیچ اطلاعاتی از سرنوشت طارق صالح نداریم.
وی افزود: علی عبدالله صالح خیانت غیر اخلاقی علیه ملت یمن مرتکب شد.
وی گفت: ممکن است جسد علی عبدالله صالح در یکی از بیمارستان های صنعا باشد.
وی بیان داشت: ما فکر می کنیم در حزب کنگره یمن انسان های شریف زیادی حضور دارند و می توانیم با این افراد همکاری داشته باشیم.
محمد عبدالسلام گفت: علی عبدالله صالح همه کانال های گفتگو را قطع کرده بود.
وی تاکید کرد: اماراتی ها در درگیری های داخلی در یمن حضور دارند و می خواهند جای پای آمریکا را در منطقه تقویت کنند.
وی گفت: هر فردی از حزب کنگره که به دنبال تجاوز باشد، او را سرجای خود خواهیم نشاند.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما