ابعاد و پيامد ها روابط هند با رژيم صهيونيستي

4 بهمن 10:21
روابط با رژيم صهيونيستي؛ يکي از اصلي ترين استراتژي هاي حزب حاکم هند براي تقويت موقعيت هندو ها در داخل ؛ افزايش توان نظامي و نزديکي بيشتر با آمريکا به شمار مي رود .

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام،سفر اخير بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي به هند بازتاب وسيعي در رسانه هاي منطقه اي داشت و در همان حال با مخالفتهاي گسترده مردم هند نيز روبرو شد .اين سفر بيانگر تلاشهاي دولت هند براي توسعه بيش از پيش روابط ميان دو طرف محسوب ميشود .در يک نگاه تاريخي به روابط هند و رژيم صهيونستس چند دوره را مي توان در آن تشخيص داد .
دوره اول 1947 تا 1950 است .سالهاي ابتدايي استقلال هند از بريتانياي استعمار گرکه شبه قاره هند را به عنوان مستعمره در اختيار داشت .در اين سالها رهبران هند همچون ماهاتما گاندي و جواهر لعل نهرو نه تنها مخالف برقراري روابط با رژيم صهيونيستي بودند بلکه آنرا خيانت به بشريت مي دانستند.پدران استقلال هند که طعم تلخ مبارزه و اسارت را چشيده بودند به خوبي مي دانستند آواره شدن مردم فلسطين چه معنايي دارد.اما از آغاز دهه 50 به بعد که حکومت را حزب کنگره در اختيار داشت به سمت برقراري روابط با رژيم صهيونيستي گام برداشت . 
از اينرو در سال 1950 هند با رژيم صهيونيستي رابطه خود را به دليل نگرانيهاي دهلي نو از واکنش کشورهاي عربي و اسلامي به شکل مخفيانه برقرار کرد . افتتاح دفتر تجاري رژيم صهيونيستي در سال 1952 در شهر بمبئي در همين راستا صورت گرفت و در سال 1953 به شکل چراغ خاموش به کنسولگري تبديل شد .
دلايل افشا نشدن روابط
هند در آن سالها که تا 1992 به طول انجاميد به دلايل زير حاضر به افشا شدن روابطش با رژيم صهيونيستي نبود .
اول آنکه فضاي جهاني به دليل مخالفتهاي کشورهاي عربي و اسلامي با رژيم صهيونيستي مساعد برقراري رابطه علني نبود .
دوم اينکه صدها هزار نيروي کارگر هند در کشورهاي عربي مشغول به کاربودند و درصورت تحريک احساسات کشورهاي عربي ممکن بود آنها اقدام به اخراج نيروهاي کار هند کنند.نيروهايي که ميليونها دلار براي دولت هند عايدي داشتند .
سوم آنکه هند همچنان به دريافت انرژي از کشورهاي عربي و اسلامي منطقه نيازمند و نگران آن بود که اين کشورها در اعتراض به برقراري روابط دهلي نو با رژيم صهيونيستي اقدام به تحريم فروش نفت و گاز به هند کنند که در اين صورت اقتصاد نوپاي اين کشور به شدت صدمه مي ديد.
چهارم آنکه هند که خود از يوغ استعمار انگليس تازه رها شده و استقلال خود را کسب کرده بود نمي توانست وجهه خود را نزد افکار عمومي جهاني و بخصوص آزاد انديشان و مخالفان استعمار و زورگويان خراب کند
مناسبات آشکار !
اما در سال 1992 رژيم صهيونيستي به رغم مخالفت هاي هند روابطش با اين کشور را علني کرد 
 در اين خصوص نيز چند مساله قابل توجه است :
1-تحولات بين المللي با پايان جنگ سرد تغيير کرده بود و رژيم صهيونيستي نيز سعي کرد با استفاده از اين فضا ضمن برقراري روابط با کشورهاي اقماري اتحاد جماهير شوروي خود را از انزوا خارج کند.
2-با توجه به موقعيت ممتاز هند در منطقه و در ميان کشورهاي عضو جنبش غير متعهدها که هند از بنيانگذاران آن بود رژيم صهيونيستي انتظار داشت با علني شدن روابطش با هند تابوي مخالفت با روابط با اين رژيم بشکند و بتواند با ساير کشورها نيز روابط برقرار نمايد .
3- ابزار و اهرم رژيم صهيونيستي براي برقراري روابط با کشورها وعده فروش تسليحات پيشرفته بود که در انحصار آمريکا است و در بخشهايي اين رژيم و آمريکا به توليد مشترک آنها مي کنند. واشنگتن نيز در فروش اين گونه تسليحات به جز موارد محدود آنهم به چين اعتراضي نداشت تا رژيم صهيونيستي بتواند در صحنه بين المللي جاي پايي براي خود ايجاد نمايد .
4-تلاش براي توسعه روابط رژيم صهيونيستي با کشورهاي مهمي همچون هند مي توانست دسيسه و برنامه آمريکا نيز باشد تا در ميان کشورهاي عضو جنبش غير متعهد اختلاف ايجاد کند .
هر چند هند به ظاهر تمايلي براي افشاي روابط ديپلماتيکش با رژيم صهيونيستي نداشت اما وقتي واکنش چنداني از سوي کشورهاي عربي و اسلامي به روابط هند با اين رژيم صورت نگرفت دهلي نو براي توسعه روابط با رژيم صهيونيستي گامهاي بيشتر و جدي تري را برداشت که به عنوان اهداف دهلي نو در اين خصوص مي توان به آنها اشاره کرد.
هدف هاي دهلي نو
1-هند که پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و از دست دادن مهمترين متحد خود در شرايط خاصي در عرصه بين المللي قرار گرفته بود به سمت غرب متمايل شد و سعي کرد از رژيم صهيونيستي به عنوان پل ارتباطي استفاده کند.با توجه به لابي هاي قوي اين رژيم در کشورهاي اروپايي و آمريکا هند تلاش کرد از آنها براي برقراري و توسعه روابط با غرب استفاده کند .
2-هند که پاکستان و چين را دو رقيب اتمي در آسيا براي خود مي داند همواره توسعه برنامه هاي هسته اي و موشکيش را در دستور کار خود داشته و از هر فرصتي براي خريدهاي کلان نظامي استفاده مي کند.با توجه به اينکه بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي هند در زمينه خريد سلاحهاي پيشرفته و تقويت زرادخانه هاي موشکي و هسته ايش احساس خلا کرد بيش از پيش به سمت توسعه روابط با رژيم صهيونيستي روي آورد و سالانه بيش از يک ميليارد دلار از اين رژيم تسليحاتي خريداري مي کند.
3-هند براين تصور است که با توسعه روابط با رژيم صهيونيستي مي تواند به تکنولوژي هاي پيشرفته در ساير عرصه ها همچون کشاورزي نيز دست پيدا کند.
4-استفاده از تجربيات رژيم صهيونيستي براي سرکوبي مبارزان فسلطيني براي مقابله با گروههاي کشميري نيز براي هند بسيار مهم است .بحران کشمير يکي از مهمترين چالشهاي فراروي دولت هند است که موجب تنش با پاکستان وچين شده است .علاوه براين فرسايشي شدن درگيرها در کشمير تحت کنترل هند و کشته شدن نيروهاي نظامي اين کشور بخصوص افسران اين کشور در اين منطقه شرايط رواني سختي را براي افسران ارتش هند و خانواده هايشان ايجاد کرده است . از اينرو دولت هند نيز تلاش مي کند با استفاده از تجربيات صهيونيستها در مقابله با گروههاي فلسطيني ،گروههاي کشميري را سرکوب کند.
استفاده از سلاحهاي پيشرفته ديد در شب ، کنترل ليزري خط حايل کشميرو استفاده از تفنگ هاي ساچمه اي ضد مردم کشمير تحت کنترل هند که منجر به نابينا شدن انان ميشود به همراه بستن معترضان به جلوي خوروهاي نظامي و وارد شدن به تظاهرات که در صورت سنگ پراني جوانان به اين فرد اصابت کند از جمله تجارب و سلاحهاي رژيم صهيونيستي است که هند درسالهاي اخير از آنها در کشمير تحت کنترل خود استفاده مي کند.
نکته قابل توجه اينکه مقامات هند که به فلسطين اشغالي سفر مي کنند تنها مقاماتي هستند که مي توانند از مراکز امنيتي فوق سري صهيونيستها بازديد کنند.
5-هند براي پيشبرد برنامه هاي اقتصادي نيازمند جذب سرمايه گذاري هاي خارجي است .اين کشور اميدوار است بتواند از لابي هاي قدرتمند صهيونيستي در کشورهاي غربي براي جذب سرمايه گذاري نيز استفاده کند. 
سررام چاوليا استاد بين الملل دانشگاه هند .
"سفر نخست وزير اسراييل به هند نشان دهنده تشديد همکاري هاي راهبردي ميان دو طرف است که بر سه پايه دفاعي –اطلاعاتي ،تجارت و سرمايه گذاريهاي غير نظامي استوار است ."
با اين حال نحوه برخورد و روابط دولتهاي کنگره و حزب بهاراتياجاناتا بي جي پي با رژيم صهيونيستي متفاوت بوده است .
با توجه به اينکه يکي از پايگاههاي اجتماعي حزب کنگره که حزبي سکولار در هند محسوب ميشود مسلمانان هستند اين حزب در زمان حاکميت خود در اين کشور ملاحظه مسلمانان و کشورهاي اسلامي را در رابطه با رژيم صهيونيستي رعايت کرده است .
اين در حالي است حزب بهاراتيا جاناتا ، بي جي پي که دوبار در هند به قدرت رسيده است هندوها را همچنان مهمترين پايگاه اجتماعي خود مي داند و صرفا در جهت جلب نظر آنان و بخصوص گروههاي افراطي هندو مانند "آراس اس" و "شيوسنا" که از رابطه بسيار خوبي با رژيم صهيونيستي برخوردارند حرکت مي کند .به همين دليل نارندرا مودي نخست وزير هند در توسعه روابط باآن رژيم نه تنها توجهي به ملاحظات کشورهاي اسلامي و مسلمانان هند ندارد بلکه با استقبال از نتانياهو نخست وزير صهيونيستي به تابو شکني خود در روابط با اين رژيم ادامه داد و با حضودر پاي پلکان هواپيماي نتانياهو نشان داد که از هر خط قرمزي براي توسعه روابط با رژيم صهيونيستي عبور کرده است. زيرا شش ماه پيش مودي به عنوان اولين نخست وزير هند از فلسطين اشغالي ديدن کرد و در اين سفر با شکستن سنت سفر مقامهاي قبلي هند ،براي اولين بار با مقامات فلسطيني در رام ا... ديدار نکرد . گروههاي هندوگراي افراطي مانند "آراس اس" از روابط بسيارخوب با صهيونيستها برخوردارند و نارندارا مودي نخست وزير هند نيز براي جلب توجه هر چه بيشتر آنها روابط دهلي نو را با صهونيستها گسترش مي دهد .اين بدان معنا است که حزب حاکم بهاراتياجاناتا و شخص مودي براي انتخابات آتي پارلماني هند، صرفا درتلاش براي جلب نظر هندوها است . 
در انتخابات گذشته مسلمانان هيچ نامزدي در انتخابات معرفي نکردند و اکنون مودي بيش از پيش به جذب راي هندوها در انتخابالت آتي اميدوار است . 
اين در حالي است که همزمان با سفر بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهونيستي به هند مردم اين کشور با برگزاري تظاهرات گسترده مخالفت خود را با سياست و برنامه هاي بي جي پي در توسعه روابط با اين رژيم اعلام کردند . زيرا آنرا ناشي از ناديده گرفتن آرمان مردم فلسطين و پشت کردن به ديدگاهها و عقايد پدران استقلال هند مي دانند. هر چند دولت اين کشور به تصميم دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا براي انتقال سفارت اين کشور به بيت المقدس در مجمع عمومي سازمان ملل راي منفي داد اما با استقبال قابل توجه از بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي نشان داد که حزب حاکم بي جي پي براي توسعه روابط با اين رژيم تصميم جدي دارد و وي نيز با سفر به دهلي نو تلاش کرد نشان دهد که برخي ملاحظات رياکارانه دولت هند را درک مي کند و چندان به آنها توجه ندارد .
گيتا هاريهاران از اعضاي جنبش بايکوت رژيم صهيونيستي در هند معتقد است :
"سفر نخست وزير رژيم صهيونيستي به هند نشان دهنده چندين تحول وحشتناک براي اين کشور است که به نوعي رياکاري دولت نارندرامودي نخست وزير هند را نشان مي دهد .زيرا دولت از يکسو در مجمع عمومي سازمان ملل راي به مبارزه با اشغال فلسطين و مبارزه با اسراييل مي دهد و از سو ديگر به دنبال تقويت همکاري با رژيم صهيونيستي است"
اوايل ژانويه شرکت پيمانکار نظامي رافائل متعلق به رژيم صهيونيستي اعلام کرد که هند قرارداد 500 ميليون دلاري براي خريد موشکهاي هدايت شونده ضد تانک از اين رژيم را لغو کرده است .به نوشته رسانه هاي هند دهلي نو قصد دارد به جاي موشکهاي اسراييلي از موشکهاي ضد تانک داخلي استفاده کند .اما مقامات صهيونيستي همزمان با سفر نخست وزير رژيم صهيونيستي به هند اعلام کردند که نتانياهو قصد دارد در مورد اين قرار داد نيز با مقامات هند گفتگو کند تا اگر مشکلي در اين خصوص وجود دارد آنرا حل کند.با اين حال مقامات هند اعلام کردند لغو قرارداد 500 ميليون دلاري موشکهاي هدايت شونده ضد تانک به معناي کاهش روابط نظامي با رژيم صهيونيستي نيست بلکه در ساير زمينه ها خريدهاي موشکي از اين رژيم ادامه خواهد داشت .
در راهبرد جديد امنيت ملي آمريکا که اخيرا دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا اعلام کرد هشت بار نام هند برده شده است که بيانگر اهميت و جايگاه اين کشور براي سياست منطقه اي آمريکا است .از اينرو رژيم صهيونيستي نيز ميکوشد در چارچوب سياستهاي واشنگتن روابط خود را با هند توسعه دهد .
يکي از مسايلي مهمي که در سالهاي اخير مطرح شد تلاشهاي سفارت رژيم صهيونيستي در هند براي کمک به طبقات فقير به منظور جلب نظر انان و نفوذ فرهنگي در ميان مردم اين کشور بوده است .سياستي که از سوي گروههاي افراطي هندو نيز تکرار شد و اين گروهها تلاش کردند با کمک به طبقات فقير جامعه مسلمان هند ،آنان را براي تغيير دين خود تشويق نمايند .
جمع بندي
بسياري از کارشناسان مي گويند : رژيم صهيونيستي منافعي فراتر از توسعه روابط اقتصادي و نظامي با هند را در شبه قاره هند دنبال مي کند.هدف غايي صهيونيستها توسعه نفوذ در اين منطقه و برقراري روابط با کشورهاي بنگلادش ،سريلانکا، بوتان و حتي مالديو است که به همراه هند و پاکستان از اعضاي انجمن همکاري منطقه جنوب آسيا "سارک " محسوب مي شوند .با توجه به حضور و موقعيت اين کشورها در اقيانوس هند رژيم صهيونيستي اميدوار است با توسعه روابط با آنها موقعيت مناسبي نيز در اقيانوس هند پيدا کند.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما