اخراج گسترده فرماندهان ارشد نظامي در عربستان

8 اسفند 9:30
رييس ستاد کل ارتش، فرمانده نيروي زميني، نيروي هوايي و پدافند هوايي در بين اخراج شدگان هستند.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام ،ژنرال عبدالرحمان بن صالح البنیان، رييس ستاد کل ارتش همچنین فرمانده نيروي زميني، نيروي هوايي و پدافند هوايي در بين اخراج شدگان هستند. دليل اين کار ملک سلمان، هنوز مشخص نيست. همچنين وي چندين مقام بلند پايه وزارت کشور را نيز تغيير داده است.
انتصاب های جدید
سرلشکر فياض بن حامد الرويلي نيز به جاي عبدالرحمان البنيان به عنوان رئيس ستاد مشترک ارتش عربستان تعيين و البنيان بازنشسته شد. سرلشکر محمد بن عوض سحيم فرمانده نيروي پدافند هوايي نيز بازنشسته و سرلشکر مزيد بن سليمان العمرو جانشين وي شد. همچنين فهد بن ترکي بن عبدالعزيز آل سعود از سمت خود به عنوان فرمانده نيروي زميني عربستان برکنار و فهد بن عبدالله المطير جانشين وي شد. 
ترکي بن بندر بن عبدالعزيز نيز به عنوان فرمانده جديد نيروي هوايي عربستان تعيين شد. خالد بن حسين بياري نيز معاون امور اجرايي وزير دفاع عربستان شد.
بر اساس اين فرمان پادشاهي؛ سرلشکر جارالله بن محمد العلويط به عنوان فرمانده يگان موشک هاي راهبردي تعيين شد. سرلشکر ستاد مطلق بن سالم الازيمع نيز معاون رئيس ستاد کل ارتش شد.
همچنین؛ شاهزاده فهد بن بدر بن عبدالعزيز، امير منطقه الجوف بنا به درخواست خود از اين سمت برکنار شد و شاهزاده بندر بن سلطان بن عبدالعزيز به عنوان امير جديد اين منطقه تعيين شد. شاهزاده فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود به عنوان مشاور پادشاه عربستان و شاهزاده ترکي بن طلال بن عبدالعزيز به عنوان معاون امير منطقه عسير تعيين شدند.
پادشاه عربستان سعودی همچنين شاهزاده فيصل بن فهد بن مقرن را به عنوان معاون امير منطقه حائل، شاهزاده سلطان بن احمد بن عبدالعزيز را به عنوان مشاور پادشاه و شاهزاده فيصل بن ترکي بن عبدالعزيز را نيز به عنوان مشاور پادشاه تعيين کرد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما