شهر مدینه‌منوره نخستین مقصد زائران سرزمین وحی برای شرکت در مراسم حج تمتع است

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما