می توانستیم در مدت کوتاهی افغانستان را از نقشه جهان حذف و نابود کنیم

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما