تحولات یمن در آخرالزمان (عج) نقش یمن در دوران ظهور

18 بهمن 11:46
در این صفحه نگاهی گذرا به کتاب عصر ظهور استاد علی کورانی در مورد یمن و حوادث ظهور می اندازیم تا شاید با چشم بازتری علل دخالت عربستان و آمریکا را در این جنایات ببینیم

نقش یمن در دوران ظهور
 
روایات متعددی از اهل بیت ( علیهم السلام ) به دست ما رسیده که بیانگر وقوع یک نهضت اسلامی و زمینه ساز ظهور حضرت در یمن است . سند تعدادی از این روایت ها  صحیح است ( 1 ) وقوع این نهضت ، حتمی و پرچم آن پرچم هدایت و زمینه ساز ظهور و پشتیبان آن حضرت است . حتی برخی روایات آنرا هدایت بخش ترین  پرچمها بصورت کلی در عصر ظهور می نامند و بر ضرورت پشتیبانی آن ، بیش از  پشتیبانی پرچم مشرق ایرانی تأکید می کنند . و زمان آن را همزمان با خروج سفیانی  در ماه رجب یعنی چند ماه قبل از ظهور حضرت و مرکز آن را صنعا معرفی می کنند .  رهبر این نهضت ، در روایات ، به " یمانی " معروف است . و روایتی نام او را  " حسن " و یا " حسین " و از نسل " زید بن علی " می داند . 
اینک مهمترین روایات مربوط به این نهضت را بررسی می کنیم :
 
از امام صادق ( علیه السلام ) روایت شده که فرمود :
 
" قبل از قیام قائم ، وقوع پنج علامت حتمی است : یمانی ، سفیانی ، صیحه آسمانی ، کشته شدن نفس
 
زکیّه و فرو رفتن در بیداء " ( 2 ) .
 
  
( 1 ) سند صحیح ، سندی است که تمام راویان آن مورد وثوق باشند . مترجم
 
( 2 ) بحار : 52 / 204 .
 
 صفحه : 150

و نیز فرمود :
 
" خروج سفیانی ، یمانی و خراسانی در یک سال ، یک ماه و یک روز و ترتیب آنها همچون رشته
 
مهره ها پشت سر هم خواهد بود . سختی از هر سو پدید آید ، وای بر کسی که با آنها مخالفت و دشمنی کند .
 
در میان درفش ها ، هدایت گرتر از درفش یمانی وجود ندارد ، چرا که درفش حق است و شما را بسوی
 
صاحبتان دعوت کند . وقتی یمانی قیام کند ، فروش اسلحه به مردم حرام است . پس بسوی او بشتابید که
 
درفش او درفش هدایت است . بر هیچ مسلمانی ، سرپیچی از او جایز نیست و اگر کسی چنین کند اهل آتش
 
است ، زیرا او مردم را به حق و به راه مستقیم دعوت کند . " ( 1 )
 
امام رضا ( علیه السلام ) در مورد کسی که ادعا می کرد ، امام زمان است ، فرمود :
 
" قبل از ظهور ( مهدی ) ، سفیانی ، یمانی ، مروانی و شعیب بن صالح خواهند آمد ، پس او چگونه چنین
 
ادعائی مطرح می کند ؟ " ( 2 )
 
منظور از مروانی در روایت ، احتمال دارد همان ابقع باشد یا آنکه در متن روایت
 
خراسانی بوده و توسط نویسندگان اشتباهی رخ داده باشد .
 
از امام صادق ( علیه السلام ) روایت شده که فرمود :
 
" خروج این سه تن ، خراسانی ، سفیانی و یمانی در یک سال ، یک ماه و یک روز اتفاق می افتد . و
 
درفش یمانی از همه هدایت کننده تر است زیرا که دعوت به حق می کند . " ( 3 )
 
و از هشام بن حکم نقل شده که چون " طالب حق " خروج کرد به امام صادق ( علیه السلام )
 
گفته شد : " آیا امیدوارید این شخص یمانی باشد ؟ حضرت فرمود : خیر ، یمانی پیرو علی است و این
 
شخص از آن حضرت بیزاری می جوید " ( 4 ) و در همین روایت آمده است که " یمانی و سفیانی
 

 
( 1 ) بشارة الاسلام ص 93 به نقل از غیبت نعمانی .
 
( 2 ) بحار : 52 / 233 .
 
( 3 ) بحار : 52 / 210 .
 
( 4 ) بحار : 52 / 75 .
 
 
 
 
 
 صفحه : 151


 
همچون دو اسب مسابقه هستند " یعنی هر یک می کوشد از دیگری سبقت گیرد .
 
و در بعضی روایات درباره حضرت مهدی ( علیه السلام ) وارد شده است :
 
" او از یمن و آبادی ای به نام کرعه خروج می کند . "
 
کرعه قریه ای در یمن از منطقه بنی خولان نزدیک صعده است . در صورت
 
صحیح بودن این روایت ، باید گفت که منظور ، خروج یمانی است که قیام خود را از
 
این منطقه آغاز می کند و اگر در بعضی روایات آمده که آغاز حرکت حضرت از
 
مشرق است ; منظور آغاز حرکت یاران آن حضرت است . زیرا آنچه در روایات
 
ثابت و مکرر آمده این است که امام زمان ( علیه السلام ) از مکه و مسجد الحرام قیام خود را
 
آغاز می کند .
 
در کتاب بشارة الاسلام آمده است :
 
" آنگاه ، فرمانروائی بنام حسین یا حسن از صنعاء قیام کند و با قیام او فتنه های سخت از میان برود ،
 
خجسته و پاک ظاهر شود و در پرتو ظهور او تاریکیها به روشنی تبدیل و حق بعد از پنهان شدن ، آشکار
 
گردد . " ( 1 )
 
* *
 
اکنون به بررسی چند نکته درباره نهضت و قیام یمانی می پردازیم :
 
الف : نقش انقلاب و قیام یمانی : طبیعی است که نهضتی که زمینه ساز حضرت
 
مهدی ( علیه السلام ) در یمن است ; نقش عمده ای در مساعدتِ نهضتِ آن حضرت و یاری او
 
در حجاز دارد . هرچند که در روایات به این نقش چندان اشاره نشده و شاید دلیل
 
آن حفظ نهضت یمانی و جلوگیری از آسیب های احتمالی به آن باشد . ما بزودی در
 
مبحث نهضت آن حضرت خواهیم گفت که نیروهای انسانی که در مکه و حجاز قیام
 
 
( 1 ) بشارة الاسلام ص 187 .
 
 صفحه : 152


می کنند و سپاه حضرت را تشکیل می دهند ، بطور عمده از یاوران حجازی و یمنی
 
خواهند بود .
 
یمنی ها در عراق
 
طبق بعضی روایات ، به دنبال ورود سفیانی به عراق ، یمانی هم وارد آنجا
 
می شود . نیروهای یمنی در جنگ با سفیانی نقش پشتیبانی نیروهای ایرانی را دارند ،
 
چرا که از لابلای اخبار چنین فهمیده می شود که طرف اصلی درگیر با سفیانی ، مردم
 
مشرق زمین یعنی یاران خراسانی و شعیب هستند .
 
از طرف دیگر ، یمنی ها علاوه بر حجاز ، نقش اساسی در منطقه خلیج خواهند
 
داشت ، گرچه روایات آنرا خاطر نشان نساخته اند ، اما ممکن است فرمانروائی یمن ،
 
حجاز و کشورهای حوزه خلیج در دست نیروهای یمنی باشد که پیرو حضرت اند .
 
ب : چرا پرچم یمانی از پرچم خراسانی هدایت بخش تر است ؟ با اینکه درفش
 
خراسانی و بطور کلی درفش های اهل مشرق به درفش هدایت ، توصیف شده و
 
کشتگان آنها شهید محسوب گشته و تعدادی از ایرانیان جزو وزیران ، مشاوران و از
 
یاران خاص حضرت اند . از جمله فرمانده نیروهای ایرانی ، شعیب بن صالح که
 
توسط امام به فرماندهی کل ارتش حضرت انتخاب می گردد . و با آنکه نقش ایرانیان ،
 
در آماده سازی قیام حضرت ، نقش وسیع و فعّالی است و فداکاری آنان آغازگر
 
نهضتِ حضرت خواهد بود ، و ما آن را در فصل " نقش ایرانیان در دوران ظهور "
 
بیان خواهیم کرد ، پس چرا انقلاب یمانی هدایت بخش تر از نهضت ایرانیان است ؟
 
دلیل این کار ممکن است به روش اداره حکومت توسط یمانی بازگردد یعنی
 
روش ساده و قاطع اسلامی در رهبری سیاسی و اداری . در حالی که دولت ایرانیان
 
از پیچیدگی در مدیریت و نواقص دیگر رنج می برد ، این تفاوت ریشه در سادگی و
 
قبیله ای بودن جامعه یمن و وراثت تمدن کهن و چند گانه جامعه ایرانی دارد .
 
 صفحه : 153

همچنین ممکن است انقلاب یمن بخاطر برخورداری از سیاست های قاطع ، و
 
دستگاه اجرائی واقع بین و بهره گیری از نیروهای مخلص و مطیع و نظارت مستمر بر
 
عملکرد کارگزاران خود ، دارای قدرت هدایت بیشتری باشد . و این همان دستور
 
العملی است که اسلام به متولیان امور می دهد تا بر اساس آن با کارکنان حکومتی
 
عمل نمایند همچنانکه در منشور امیر مؤمنان ( علیه السلام ) به مالک اشتر می بینیم . در صفات
 
حضرت مهدی ( علیه السلام ) نیز آمده است که " او نسبت به کارگزاران و کارمندان خود سختگیر و نسبت به
 
بینوایان مهربان است " .
 
در حالی که ایرانیان بر اساس چنین سیاستی عمل نمی کنند .
 
و نیز احتمال دارد درفش یمانی از این جهت هدایت کننده تر باشد که در تعقیب
 
طرح جهانی اسلام ، خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات بین المللی روز نداند ،
 
در حالی که ایرانیان معتقد و ملزم و مجبور به رعایت آنها باشند .
 
اما بهتر آن است که بگوئیم انقلاب یمانی به دلیل بهره گیری از رهنمودهای
 
مستقیم حضرت مهدی ( علیه السلام ) قدرت هدایت بیشتری دارد چرا که یمن جزء لاینفک
 
قلمرو نهضت حضرت شمرده می شود .
 
علاوه بر آن ، شخص یمانی به دیدار حضرت نائل می شود و بطور مستقیم از آن
 
حضرت کسب تکلیف می کند .
 
نشانه های این ادعا ، روایاتِ مربوط به انقلاب یمنی هاست که رهبر انقلاب یمن
 
یعنی شخص یمانی را می ستاید و می گوید : " بسوی حق هدایت کند و شما را بسوی صاحبتان
 
بخواند . سرپیچی از فرمان او برای مسلمانان جایز نیست و کسی که چنین کند اهل آتش خواهد بود "
 
اما در روایات مربوط به نهضت ایرانیان ، بیش از ستایش رهبران ، از عموم مردم
 
به عنوان یاوران درفش های سیاه و اهل مشرق ، ستایش شده است . البته بجز
 
شعیب بن صالح که با توجه به روایات ، نسبت به بقیه فرماندهان ، امتیاز و برتری
 
 صفحه : 154

ویژه ای دارد و پس از او سید خراسانی و سپس مردی از قم در روایات مورد ستایش
 
قرار گرفته اند .
 
علاوه بر همه این موارد ، انقلاب یمانی به ظهور امام ( علیه السلام ) نزدیکتر از انقلاب
 
ایرانیان است ، حتی اگر فرض کنیم یمانی قبل از سفیانی قیام کند یا آنکه یمانی
 
دیگری زمینه ساز یمانی موعود باشد .
 
در حالی که انقلاب ایرانیان بدست مردی از قم صورت می پذیرد که سرآغاز
 
نهضت و قیام حضرت مهدی ( علیه السلام ) است " آغاز نهضت او از مشرق است " و فاصله بین شروع
 
نهضت ایرانیان و بین خراسانی و شعیب ممکن است بیست یا پنجاه سال و یا آنچه
 
خدا اراده کند ، بطول انجامد . . .
 
چنین نهضتی بر پایه اجتهادِ فقهاء و نمایندگان سیاسی آنان استوار است و از
 
امتیاز خلوص انقلاب یمانی که بطور مستقیم از ناحیه امام مهدی ( علیه السلام ) هدایت
 
می شوند ، بهره مند نیست .

ج : نکته دیگر اینکه ، ممکن است یمانی چند نفر بوده و مثلا دومین آنها ، یمانی
 
مورد نظر باشد . در روایاتی که گذشت خروج یمانی موعود را با صراحت همزمان با
 
ظهور سفیانی ، یعنی سال ظهور حضرت بیان کردیم ولی روایت دیگری با سند
 
صحیح از امام صادق ( علیه السلام ) وجود دارد که می گوید :
 
" یک مصری و یک یمانی قبل از سفیانی قیام می کنند . " ( 1 )
 
بنابر این روایت ، یمانی اول ، زمینه ساز یمانی موعود خواهد بود ، همچنانکه
 
" مردی از قم " و " اهالی مشرق " زمینه ساز خروج خراسانی و شعیب خواهند بود
 
که هر دو در روایات وعده داده شده اند .
 
 
( 1 ) بحار : 52 / 210 . 

 صفحه : 155

این روایت ، زمان خروج یمانی اول را پیش از سفیانی تعیین کرده که ممکن
 
است اندکی قبل از سفیانی و یا سالهای طولانی قبل از او باشد . والله العالم .
 
د : مطلب دیگر ، روایتی است که عبید بن زرارة از امام صادق ( علیه السلام ) روایت نموده
 
که گفت :
 
" نزد امام صادق ( علیه السلام ) از سفیانی سخن گفته شد . حضرت فرمود : او چگونه خروج کند در حالی که مرد
 
چشم شکسته در صنعاء هنوز خروج نکرده است . " ( 1 )
 
این خبر از روایات قابل توجه است که در منابع معتبری همچون کتاب غیبت
 
نعمانی آمده و شاید سند آن صحیح باشد .
 
و چنانچه گفتیم ، احتمال دارد مردی که قبل از سفیانی ظهور می کند ، یمانی اول
 
باشد که زمینه ساز یمانی موعود است . اما در اینکه منظور از " مرد چشم شکسته "
 
چیست ، چند احتمال وجود دارد . بهترین آن این است که بگوئیم ، این یک بیان
 
رمزی از امام صادق ( علیه السلام ) است و معنای آن جز در وقت خود آشکار نمی گردد .

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما