تبدیل مسلمانان به دومين جامعه ديني آمريکا تا سال 2040

19 دی 9:18
رشد جمعیت مسلمانان آمریکا بسیار سریع‌تر از جمعیت یهودیان این کشور است و تا سال ۲۰۴۰، تعداد جمعیت مسلمانان این کشور از جمعیت یهودیان آن فراتر می‌رود.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام، تازه‌ترین برآورد موسسه نظرسنجی پیو نشان می‌دهد جمعیت مسلمانان آمریکا همچنان رو به افزایش است و تا سال ۲۰۴۰ از جمعیت یهودیان این کشور فراتر خواهد رفت. 
بر اساس گزارشی که در تارنمای این موسسه منتشر شده است، داده‌های سیاسی تازه درباره مهاجرت مسلمانان و موضوعات مرتبط به آنها، بسیاری را به طرح این پرسش واداشته است که واقعا چه تعداد مسلمان در آمریکا زندگی می‌کند. اما پاسخ دادن به این پرسش آسان نیست زیرا اداره آمار آمریکا از افراد درباره مذهبشان سوال نمی‌کند و بنابراین هیچ آمار رسمی دولتی درباره تعداد جمعیت مسلمانان آمریکا وجود ندارد. 
با این حال موسسه نظرسنجی پیو بر اساس بررسی و تحقیق جمعیت شناسانه خود و نیز منابع خارجی، برآورد می‌کند حدود سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار مسلمان از سنین مختلف در سال ۲۰۱۷ در آمریکا زندگی می‌کردند که حدود ۱/۱ درصد از کل جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند. 
بر اساس این برآورد، تعداد مسلمانان آمریکا به اندازه آمریکایی‌هایی که خود را یهودی معرفی می‌کنند، نیست، اما نتیجه این بررسی نشان داد رشد جمعیت مسلمانان آمریکا بسیار سریع‌تر از جمعیت یهودیان این کشور است به نحوی که تا سال ۲۰۴۰، تعداد جمعیت مسلمانان این کشور از جمعیت یهودیان آن فراتر می‌رود و در جایگاه دوم پس از جمعیت مسیحیان آمریکا قرار می‌گیرد. بر این اساس تا سال ۲۰۵۰ جمعیت مسلمانان آمریکا به هشت میلیون و صد هزار نفر یا ۲/۱ درصد از کل جمعیت این کشور می‌رسد که دو برابر رقم فعلی محسوب می‌شود.
از زمان اولین برآورد ما درباره جمعیت مسلمانان آمریکا در سال ۲۰۰۷، تعداد مسلمانان این کشور به سرعت افزایش یافته است. تعداد مسلمانان آمریکا در سال ۲۰۰۷، دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار نفر بود. تعداد آن‌ها در سال ۲۰۱۱ به دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار نفر رسید. پس از آن، جمعیت مسلمانان آمریکا به میزان ۱۰۰ هزار نفر در سال، افزایش یافته است. این افزایش هم متاثر از نرخ بالاتر زاد و ولد در بین مسلمانان آمریکا، هم تحت تاثیر ادامه مهاجرت آن‌ها بوده است.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما