Islamic world Analytical news site

اقدام غیرانسانی نماینده صهیونیست علیه مردم فلسطین

به گزارش جهان اسلام، نماینده صهیونیست در اقدامی غیرانسانی مردم فلسطین را تهدید کرد...

«ایتامار بن گویر» نماینده کنست رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه به سمت ساکنان شهر قدس اشغالی سلاح کشید و آنان را تهدید کرد.

به گزارش آناتولی، این نماینده صهیونیست در نزدیکی اردوگاه آوارگان «العروب» در جنوب قدس اشغالی این اقدام را انجام داده است. وی در حال بازگشت به دفتر خود بوده که در محله «الشیخ جراح» در قدس احداث کرده است.
این نماینده صهیونیست در توجیه این اقدام خود ادعا کرد که با فلسطینیانی مواجه شده است که در مسیر، به سمت خودروها سنگ پرتاب می‌کنند.

وی در ادامه پا را فراتر گذاشت و مدعی شد: «سربازان [صهیونیست] بدون مجوز، نمی‌توانند به سمت افراد خرابکار تیراندازی کنند. این بار پس از اینکه از خودرو پیاده شدم و به روی آنان اسلحه کشیدم، توانستم خرابکارانی را که سنگ می‌زدند، دور کنم».

بن گویر چندی پیش در الشیخ جراح چادری برپا کرد و گفت که این منطقه، دفتر کار اوست. به همراه وی، دهها صهیونیست به منازل عربهای این محله حمله کردند و همین مسئله باعث درگیری ساکنان با صهیونیستها شد.

این نماینده صهیونیست ادعا کرد که این اقدام را برای حمایت از شهرک‌نشینی انجام داده است که چند سال پیش، منزل یک فلسطینی را در الشیخ جراح اشغال کرده بود. مسئولان صهیونیست اما این ادعا را رد کردند و گفتند که بن گویر در پی «دستاوردهای سیاسی» است.