Islamic world Analytical news site

متوقف شدن فعالیت بانک جهانی در افغانستان

به گزاش جهان اسلام، فعالیت بانک جهانی در افغانستان متوقف شده است...

بانک جهانی اعلام کرده که چهار پروژه را در افغانستان به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار به دلیل نگرانی از تصمیم رهبران طالبان برای ممنوعیت بازگشت دختران به دبیرستان‌های دولتی متوقف کرده است.

این پروژه‌ها که قرار بود از طریق صندوق بازسازی افغانستان تأمین مالی شوند، توسط آژانس‌های سازمان ملل متحد برای حمایت از بخش‌های زراعت، آموزش، بهداشت و معیشت در افغانستان دنبال می‌شدند.

بانک جهانی با اشاره به نگرانی عمیق خود در مورد ممنوعیت تحصیل دختران در دبیرستان از سوی طالبان، گفت که فعالیت‌های این بانک مستلزم حمایت از دسترسی و برابری خدمات برای زنان و دختران در افغانستان است.

به گفته بانک جهانی، فعالیت این نهاد بین المللی فقط در زمانی در افغانستان از سرگرفته خواهد شد که شرایط مساعد برای دسترسی برابر همگان وجود داشته باشد.

پیشتر هیئت اجرایی بانک جهانی در اول مارس و کمتر از یک ماه پیش طرحی را برای استفاده از بیش از یک میلیارد دلار از صندوق این بانک برای تأمین مالی برنامه‌های آموزشی، کشاورزی، صحت و خانواده به صورت فوری تصویب کرده بود تا این پول را از طریق آژانس‌ها و کمک‌های سازمان ملل پرداخت کند.