Islamic world Analytical news site

موضع گیری مردم تونس علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

به گزارش جهان اسلام، مردم تونس در اقدامی تحسین برانگیز، علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعتراض کردند...

ورزش یکی از ابزارهای تاثیرگذار در جهان کنونی است. رژیم صهیونیستی از این در یک دهه گذشته از این ابزار قدرتمند به نفع خود استفاده کرد تا روابطش را با کشورهای مسلمان و عربی عادی کند.

در همین رابطه حزب جمهوری خواه تونس تأیید کرد که مقامات تونس عمداً مراحل بی سابقه عادی سازی با رژیم اشغالگر را با «پذیرایی از انبوهی از نماینده رژیم صهیونیستی در شهر جربا تحت پوشش بازدید مذهبی از معبد «الغریبه» و گشودن درها به روی ورزشکاران صهیونیست برای عادی سازی در ورزش دنبال کردند.
قیس سعید رئیس حزب جمهوری خواه تونس از همه نیروهای ملی و توده های شهروندان خواست برای مقابله با هر نفوذی در عرصه ملی و جلوگیری از هر رویداد ورزشی که درهای مشارکت به روی شهروندان صهیونیستی را باز می کند را بگیرند.

این حزب خواستار «لغو دوره های ورزشی برنامه ریزی شده در شهر حمامات و اخراج کسانی شد که برای شرکت در آن پذیرفته شده بودند که از میان شهرک نشینان صهیونیست هستند.